MIOS.LV tika izveidots 2013.gadā ar mērķi nodrošināt autoservisus un automehāniķus ar kvalitatīviem speciālajiem instrumentiem auto remonta vajadzībām. Mūsu veikalos var iegādāties vai pasūtīt lielāko daļu no ikdienā vajadzīgajiem instrumentiem.


Visām pirktajām precēm ir ražotāja garantija kā minimums 2 gadi no preces iegādes brīža! Juridiskām personām tā var būt arī 1 gads. 

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Jūs varat uzrādīt: pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts); ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījuma ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā) kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu.

Dārza tehnikai garantija atteicas dzinejam uz dilstošam daļam garantija neatteicas

Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papilduspiederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni,reduktoriem,karburatoriem).

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; dabiska elementu nolietojuma gadījumos. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm). ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem(gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

PRECE NAV DOMATA PROFESIONALAI LIETOŠANAI